چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
در راستای توسعه کارگروه فناوری های نوین آموزشی؛


شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
با حضور اساتید برجسته بین المللی؛


سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
چشم اندار سال ۱۳۹۸ مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه تشریح شد