تولید ۱0 محتوی الکترونیکی برای موکس ملی آرمان در نیمه دوم سال ۱400

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱۱:۵۷ | تعداد بازدید: 12

 مدیر مرکز آموزش مجازی دانشگاه گفت: براساس قرارداد دوم تولید محتوی الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با دانشگاه علوم پزشکی مجازی، تعداد 10 محتوی الکترونیکی با مدرسی  اعضای هیئت علمی با عناوین " آشنایی با اعداد و تبدیل مبناها"، "ژنتیک و ناهنجاری های مادرزادی"، "مقدمه ای بر سیستم عصبی و مفهوم سیناپتیک ترنسمیشن"، "روش های انتقال ژن به سلول"، "خود مراقبتی قبل از وقوع زلزله"، "تغذیه در بیماری های غیرواگیر (دیابت)"، "تغذیه در بلوغ و نوجوانی (بخش اول)"، "تغذیه در بلوغ و نوجوانی (بخش دوم)"، "آشنایی با تیوب پرتوهای ایکس رادیولوژی" و "تعریف سلامتی از دیدگاه WHO و عوامل تأثیرگذار بر سلامتی"  در مرکز آموزش مجازی دانشگاه در شش ماه دوم سال 1400 تولید شده و پس از انجام اصلاحات به کمیته فنی آرمان مستقر در معاونت زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی جهت بارگذاری در سامانه آرمان ارسال گردیده است.

دکتر محسن کشاورز افزود: قرارداد دوم تولید محتوی الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با دانشگاه علوم پزشکی مجازی جهت تولید 50 محتوی الکترونیکی  منعقد گردیده است. تا به اکنون در مجموع فراخوان اول و دوم موکس ملی آرمان، 43 محتوی الکترونیکی در رشته های مختلف حوزه علوم پزشکی توسط مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تولید و بر روی موکس ملی آرمان بارگذاری شده است و در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در کلان منطقه 9، به عنوان یک دانشگاه پیشرو در تولید محتوی الکترونیکی  برای موکس ملی آرمان محسوب می گردد.