وبینار آموزشی نرم افزار های رایج تولید محتوا در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۱۳:۳۳ | تعداد بازدید: 24

واحد توانمند سازی اعضای هیات علمی با همکاری مرکز آموزش مجازی اقدام به برگزاری وبینار آموزشی نرم افزارهای رایج تولید محتوا با هدف انتقال اطلاعات با کیفیت مناسب به دانشجویان، رشد و توسعه ی علم  و دانش و بهبود برقراری ارتباط میان استاد و فراگیران نموده است.
دکتر معصومه غلامی مسئول واحد توانمند سازی اعضای هیأت علمی گفت: در شرایط کنونی و همه گیری ویروس کرونا بزرگترین مشکل اساتید و دانشجویان استفاده از آموزش های از راه دور است و عدم حضور دانشجویان در کلاس های درس، مانع برقراری ارتباط مناسب می شود که در نتیجه کاهش کیفیت آموزشی را به دنبال دارد و در راستای حل این چالش واحد توانمند سازی اعضای هیات علمی اقدام به برگزاری این دوره ی آموزشی کرد.
وی در ادامه با تاکید بر نقش اعضاء هيات علمي و اساتید به عنوان اركان اصلي در آموزش و تربیـت نیـروي انسـانی متخصـص و کارآمـد افزود: ارتقاي مستمر علمی، معرفتی، فرهنگی و مهارتی اعضاي هیأت علمی در راستاي پاسخگویی به نیازها و اولویت هاي آموزشی و پژوهشی منطقه از رسالت های این دانشگاه می باشد.